เกี่ยวกับเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

052 005 724

What we do

สร้างความเข้าใจ เสริมความรู้เพื่อที่จะอยู่กับเอชไอวี

U=U&ME เป็นพื้นที่ให้ความรู้และต่อต้านการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี เราเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด U=U (Undetectable = Untransmittable) เป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความหวาดกลัว และสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Our story

เราคือใคร เราทำอะไรบ้าง ?

Start

Love Foundation

มูลนิธิเพื่อรัก เป็นองค์กรหนึ่งที่พยายามสร้างความแตกต่างโดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องการได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาในเรื่องที่กังวลใจได้รวดเร็วมากขึ้นผ่านเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ

2016

2017

Speak Out

speakout เป็นแคมเปญออนไลน์แคมเปญภายใต้ มูลนิธิเพื่อรัก หรือ Love Foundation เพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายรักชายในประเทศไทย ได้ มาร่วมพูดคุยถึงสถานะของตนเอง แชร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเสี่ยง การป้องกัน และการรักษา

Buddy plus

ชุมชนของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี / เอดส์ ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสพการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรา เพื่อพัฒนาและสร้างชุมชนของเราให้แข็งแรง ลดความหวาดกลัว และสร้างความตระหนักให้กับสังคม เพื่อลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และให้ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2019

2021

Love2test

Love2Test ให้บริการแพลตฟอร์มการจองออนไลน์สำหรับทุกคน เพื่อสงเสิรม การป้องกัน, การตรวจ, และการรักษา เอชไอสั มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ เพิ่มการตรวจ และเรียนรู้เพื่อการป้องกัน

Sisterhood

พื้นที่ออนไลน์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมพลัง สร้างชุมชนหญิงข้ามเพศ ในเว็บไซต์นี้ คุณจะเชื่อมต่อกับพื้นที่ปลอดภัยทางออนไลน์ที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ สถานที่ที่เป็นมิตรเฉพาะหญิงข้ามเพศ

2023

2024

U = U & ME

พื้นที่ปลอดภัย สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ และเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของพวกเขา โดยไม่ต้องปิดกั้น โครงการมุ่งเสริมพลังให้ชุมชน ส่งเสียงของพวกเขาให้ดังขึ้น และลดทอนอคติผ่านการนำเสนอในแง่บวก และยอมรับตัวตนอย่างไม่หวั่นเกรง