U (Undetectable) ทำอย่างไร?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

052 005 724

U (Undetectable) ทำอย่างไร

วิธีทำให้ปริมาณไวรัสเอชไอวีอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ U (Undetectable) คำแนะนำฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การมีปริมาณไวรัสเอชไอวีในระดับที่ตรวจไม่พบ หรือ Undetectable เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง แต่ยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย บทความนี้จะแนะนำวิธีการทำให้ปริมาณไวรัสเอชไอวีอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบอย่างละเอียด พร้อมคำอธิบายและเหตุผลประกอบ

เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว

การเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีที่ทราบผลการติดเชื้อเป็นขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุด ยิ่งเริ่มการรักษาเร็วเท่าไร โอกาสที่จะควบคุมปริมาณไวรัสให้อยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

เหตุผล: การเริ่มรักษาเร็วช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสทำลายระบบภูมิคุ้มกันมากเกินไป และยังช่วยลดโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์และดื้อยา

วิธีปฏิบัติ:

 • หากตรวจพบว่าติดเชื้อเอชไอวี ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเริ่มการรักษาทันที
 • อย่าชะลอการรักษาเพราะกลัวผลข้างเคียงของยา แพทย์สามารถช่วยจัดการผลข้างเคียงได้
 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยาต้านไวรัสและสอบถามแพทย์หากมีข้อสงสัย

รับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา

การรับประทานยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมปริมาณไวรัส ควรรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ขาด ไม่ลืม และไม่หยุดยาเอง

เหตุผล: การรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอช่วยรักษาระดับยาในเลือดให้คงที่ ซึ่งจำเป็นในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส การขาดยาแม้เพียงไม่กี่ครั้งอาจทำให้ไวรัสดื้อยาได้

วิธีปฏิบัติ:

 • ตั้งนาฬิกาปลุกหรือใช้แอปพลิเคชันเตือนการรับประทานยา
 • ใช้กล่องใส่ยาแบบแบ่งช่องตามวันเพื่อช่วยจัดการยาให้เป็นระเบียบ
 • พกยาติดตัวเสมอในกรณีที่ต้องออกนอกบ้าน
 • หากมีปัญหาในการรับประทานยา เช่น ผลข้างเคียงรุนแรง ให้ปรึกษาแพทย์ทันที อย่าหยุดยาเอง

ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

การพบแพทย์และรับการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอช่วยให้แพทย์สามารถประเมินประสิทธิภาพของการรักษาและปรับเปลี่ยนแผนการรักษาได้ตามความเหมาะสม

เหตุผล: การติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบปริมาณไวรัสและระดับ CD4 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญของประสิทธิภาพการรักษา นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจหาและจัดการกับผลข้างเคียงของยาได้อย่างทันท่วงที

วิธีปฏิบัติ:

 • นัดหมายและเข้าพบแพทย์ตามกำหนดอย่างเคร่งครัด
 • จดบันทึกอาการผิดปกติหรือคำถามที่ต้องการถามแพทย์
 • แจ้งแพทย์หากมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ยาอื่นๆ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ขอคำอธิบายเกี่ยวกับผลการตรวจเลือดทุกครั้ง

ตรวจวัดปริมาณไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจวัดปริมาณไวรัสเป็นประจำช่วยให้ทราบว่าการรักษากำลังได้ผลดีหรือไม่ โดยทั่วไปควรตรวจอย่างน้อยทุก 3-6 เดือน หรือตามที่แพทย์แนะนำ

เหตุผล: การตรวจวัดปริมาณไวรัสเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการประเมินประสิทธิภาพของการรักษา หากปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณของการดื้อยาหรือปัญหาในการรับประทานยา

วิธีปฏิบัติ:

 • ตรวจวัดปริมาณไวรัสตามกำหนดที่แพทย์แนะนำ
 • ซักถามแพทย์เกี่ยวกับผลการตรวจและความหมายของตัวเลขที่ได้
 • หากปริมาณไวรัสเพิ่มขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การใช้สารเสพติด หรือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มเติมซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณไวรัส

เหตุผล: พฤติกรรมเสี่ยงอาจนำไปสู่การติดเชื้อเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้การรักษาซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ การใช้สารเสพติดหรือดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจส่งผลต่อการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

วิธีปฏิบัติ:

 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด
 • จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์หรือเลิกดื่ม
 • หากมีปัญหาการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

จัดการความเครียด

ความเครียดสามารถส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำสมาธิ การออกกำลังกาย หรือการพูดคุยกับผู้ให้คำปรึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เหตุผล: ความเครียดเรื้อรังสามารถกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการควบคุมปริมาณไวรัส นอกจากนี้ ความเครียดยังอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การนอนไม่เพียงพอหรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์

วิธีปฏิบัติ:

 • ฝึกเทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การหายใจลึกๆ การทำสมาธิ หรือโยคะ
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยลดความเครียดได้ดี
 • พูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว หรือผู้ให้คำปรึกษาเมื่อรู้สึกเครียด
 • ทำกิจกรรมที่ชอบและผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง หรืองานอดิเรก

รักษาสุขอนามัยที่ดี

การรักษาสุขอนามัยที่ดี เช่น การล้างมือบ่อยๆ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณไวรัสเอชไอวี

เหตุผล: ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาส การรักษาสุขอนามัยที่ดีช่วยลดความเสี่ยงนี้ และช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถมุ่งเน้นการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีได้อย่างเต็มที่

วิธีปฏิบัติ:

 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดบ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ
 • รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และสะอาด หลีกเลี่ยงอาหารดิบหรือสุกๆ ดิบๆ
 • ดื่มน้ำสะอาด และหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากแหล่งที่ไม่ปลอดภัย
 • รักษาความสะอาดของบ้านและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการของโรคติดเชื้อ

ขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษา ไม่ควรลังเลที่จะปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ การได้รับความช่วยเหลือทันท่วงทีอาจช่วยป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลต่อปริมาณไวรัสได้

เหตุผล: การจัดการกับเอชไอวีเป็นเรื่องซับซ้อนและอาจมีปัญหาหรือคำถามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นช่วยให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

วิธีปฏิบัติ:

 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมแพทย์และพยาบาลที่ดูแลคุณ
 • จดบันทึกคำถามหรือข้อสงสัยที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษา
 • ไม่ลังเลที่จะโทรหาคลินิกหรือแพทย์หากมีอาการผิดปกติหรือข้อกังวลเร่งด่วน
 • ศึกษาและใช้บริการสายด่วนหรือบริการให้คำปรึกษาที่มีอยู่สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

เข้าร่วมกลุ่มสนับสนุน

การเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสามารถช่วยให้ได้รับกำลังใจ คำแนะนำ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและควบคุมปริมาณไวรัส

เหตุผล: กลุ่มสนับสนุนให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้จากผู้อื่นที่อยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน และได้รับแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถส่งผลดีต่อการรักษาและการควบคุมปริมาณไวรัส

วิธีปฏิบัติ:

 • สอบถามแพทย์หรือคลินิกเกี่ยวกับกลุ่มสนับสนุนในพื้นที่
 • พิจารณาเข้าร่วมกลุ่มสนับสนุนออนไลน์หากไม่สะดวกเข้าร่วมกลุ่มแบบพบหน้า
 • แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม
 • ใช้กลุ่มสนับสนุนเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการจัดการกับเอชไอวี

ดูแลสุขภาพโดยรวม

ดูแลสุขภาพโดยรวม

การมีสุขภาพที่ดีช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งส่งผลดีต่อการควบคุมปริมาณไวรัส ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

เหตุผล: สุขภาพที่ดีช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับไวรัสได้ดีขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนที่อาจส่งผลต่อการรักษาเอชไอวี

วิธีปฏิบัติ:

 • รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน โดยเน้นผักผลไม้ โปรตีนคุณภาพดี และธัญพืชไม่ขัดสี
 • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์
 • นอนหลับให้เพียงพอ โดยทั่วไปประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืน
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์

ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์

การศึกษาและติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้คุณมีข้อมูลล่าสุดและสามารถพูดคุยกับแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุผล: วงการแพทย์มีการค้นพบและพัฒนาวิธีการรักษาเอชไอวีใหม่ๆ อยู่เสมอ การติดตามข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาได้อย่างมีข้อมูล และอาจนำไปสู่การควบคุมปริมาณไวรัสได้ดียิ่งขึ้น

วิธีปฏิบัติ:

 • ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น องค์การอนามัยโลก หรือองค์กรด้านเอชไอวีในประเทศของคุณ
 • สอบถามแพทย์เกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดในการรักษาเอชไอวีทุกครั้งที่เข้ารับการตรวจ
 • เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาเกี่ยวกับเอชไอวีหากมีโอกาส
 • พิจารณาเข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกหากมีความสนใจและเหมาะสม

จัดการกับผลข้างเคียงของยาอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาต้านไวรัสอาจมีผลข้างเคียงในบางคน การจัดการกับผลข้างเคียงอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำคัญมากในการควบคุมปริมาณไวรัส

เหตุผล: ผลข้างเคียงของยาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยหยุดหรือลืมรับประทานยา การจัดการกับผลข้างเคียงอย่างเหมาะสมจึงช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีปฏิบัติ:

 • แจ้งแพทย์ทันทีเมื่อมีผลข้างเคียงที่รบกวนชีวิตประจำวัน
 • จดบันทึกผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น รวมถึงความรุนแรงและระยะเวลา
 • สอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีจัดการกับผลข้างเคียงที่พบบ่อย
 • พิจารณาการปรับเวลารับประทานยาหากช่วยลดผลข้างเคียง (ภายใต้คำแนะนำของแพทย์)
 • ไม่หยุดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ แม้จะมีผลข้างเคียงก็ตาม

การทำให้ปริมาณไวรัสเอชไอวีอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบเป็นเป้าหมายที่สำคัญและสามารถทำได้สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีส่วนใหญ่ โดยอาศัยการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการดูแลสุขภาพโดยรวม การติดตามผลการรักษาอย่างสม่ำเสมอ และการได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม

Source

การมีปริมาณไวรัสในระดับที่ตรวจไม่พบไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของเอชไอวีในระดับประชากร การดูแลตนเองอย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด เป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุและรักษาสถานะ Undetectable อย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และชุมชนโดยรวม