U=U คืออะไร?

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

052 005 724

U=U Undetectable = Untransmittable

U=U หรือ Undetectable = Untransmittable เป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการการรักษาและป้องกันเอชไอวี แต่คุณรู้หรือไม่ว่า U=U คืออะไร? มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่? และใครเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้? บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ U=U อย่างละเอียด พร้อมทั้งอธิบายถึงความสำคัญและผลกระทบของมันต่อชีวิตของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและสังคมโดยรวม

U=U คืออะไร?

U=U ย่อมาจาก Undetectable = Untransmittable หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “ตรวจไม่พบ = ไม่แพร่เชื้อ” เป็นแนวคิดทางการแพทย์ที่ระบุว่า ผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีและได้รับการรักษาด้วย ยาต้านไวรัส จนมีปริมาณไวรัสในเลือดต่ำมากจนตรวจไม่พบ (undetectable viral load) จะไม่สามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ แม้จะไม่ใช้ถุงยางอนามัย

แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพจนปริมาณไวรัสในเลือดลดลงต่ำกว่าระดับที่สามารถตรวจพบได้ (โดยทั่วไปคือต่ำกว่า 20-50 copies/mL ขึ้นอยู่กับวิธีการตรวจ) และคงระดับนี้ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะไม่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้

ประวัติความเป็นมาของ U=U

แนวคิด U=U ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่เป็นผลมาจากการวิจัยและการศึกษาทางคลินิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยมีจุดเริ่มต้นสำคัญดังนี้

 • การศึกษา HPTN 052 (2011): การศึกษานี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยยาต้านไวรัสสามารถลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่าการเริ่มการรักษาเร็วสามารถลดการแพร่เชื้อระหว่างคู่ที่มีสถานะเอชไอวีต่างกันได้ถึง 96%
 • การศึกษา PARTNER (2014-2016): การศึกษานี้ติดตามคู่ที่มีสถานะเอชไอวีต่างกัน (เรียกว่า serodifferent couples) โดยฝ่ายที่มีเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีการแพร่เชื้อเอชไอวีเลยในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แม้จะมีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
 • การเปิดตัวแคมเปญ U=U (2016): ในปี 2016 Bruce Richman ผู้ก่อตั้ง Prevention Access Campaign ได้ริเริ่มแคมเปญ U=U เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการไม่แพร่เชื้อเมื่อปริมาณไวรัสอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบ แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์และองค์กรด้านเอชไอวีทั่วโลก
 • การรับรองจากองค์กรสุขภาพระดับโลก: ในปี 2017 องค์กรสุขภาพชั้นนำหลายแห่ง รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ได้ออกมารับรองแนวคิด U=U อย่างเป็นทางการ ทำให้แนวคิดนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์และสาธารณสุข

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน U=U

แนวคิด U=U ไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎี แต่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแข็งแกร่ง โดยมีการศึกษาสำคัญหลายชิ้นที่สนับสนุนแนวคิดนี้

 • การศึกษา PARTNER และ PARTNER2: การศึกษาเหล่านี้ติดตามคู่ที่มีสถานะเอชไอวีต่างกันเป็นเวลาหลายปี โดยฝ่ายที่มีเชื้อเอชไอวีได้รับการรักษาจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีการแพร่เชื้อเอชไอวีเลยในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แม้จะมีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยมากกว่า 75,000 ครั้ง
 • การศึกษา Opposites Attract: การศึกษานี้เน้นที่คู่ชายรักชายที่มีสถานะเอชไอวีต่างกัน ผลการศึกษายืนยันว่าไม่มีการแพร่เชื้อเอชไอวีเลยเมื่อฝ่ายที่มีเชื้อได้รับการรักษาจนมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ
 • การศึกษา HPTN 052: นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการรักษาในการป้องกันการแพร่เชื้อแล้ว การศึกษานี้ยังติดตามผู้เข้าร่วมเป็นเวลานานถึง 10 ปี ยืนยันผลในระยะยาว

ความสำคัญของ U=U

ความสำคัญของU=U

แนวคิด U=U มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของเอชไอวีและการดูแลผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ดังนี้

 • ลดการแพร่เชื้อเอชไอวี: U=U เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ: การเผยแพร่ความรู้เรื่อง U=U ช่วยลดความกลัวและอคติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เนื่องจากสังคมเข้าใจว่าพวกเขาไม่สามารถแพร่เชื้อได้หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมสุขภาพจิต: U=U ช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียดของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีเกี่ยวกับการแพร่เชื้อให้คู่หรือคนที่รัก
 • สนับสนุนการวางแผนครอบครัว: U=U เปิดโอกาสให้คู่ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อเอชไอวีสามารถวางแผนมีบุตรได้อย่างปลอดภัย
 • เพิ่มแรงจูงใจในการรักษา: การรู้ว่าการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ เป็นแรงจูงใจสำคัญให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ

ผลกระทบของ U=U ต่อนโยบายสาธารณสุข

แนวคิด U=U ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อนโยบายสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและรักษาเอชไอวี

 • การส่งเสริมการตรวจหาเชื้อเอชไอวี: หลายประเทศได้ใช้แนวคิด U=U เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยเน้นย้ำว่าการรู้สถานะและเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้
 • การปรับปรุงแนวทางการรักษา: หลายประเทศได้ปรับแนวทางการรักษาเอชไอวี โดยแนะนำให้เริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสทันทีที่ตรวจพบเชื้อ โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 เพื่อให้ผู้ป่วยมีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบโดยเร็วที่สุด
 • การลดการเลือกปฏิบัติทางกฎหมาย : ที่มีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบไม่ควรถูกดำเนินคดีในข้อหาแพร่เชื้อโดยเจตนา เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อจริง
 • การปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ: หลายประเทศได้ปรับปรุงระบบประกันสุขภาพให้ครอบคลุมการตรวจวัดปริมาณไวรัสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสามารถติดตามสถานะ U=U ของตนเองได้
 • การส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้: องค์กรด้านสาธารณสุขทั่วโลกได้บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ U=U ในหลักสูตรการศึกษาและการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการสุขภาพมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความท้าทายและข้อจำกัดของ U=U

แม้ว่า U=U จะเป็นแนวคิดที่มีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็มีความท้าทายและข้อจำกัดบางประการที่ต้องคำนึงถึง

 • การรักษาระดับไวรัสให้ต่ำอย่างต่อเนื่อง: ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลาเพื่อรักษาระดับไวรัสให้ต่ำจนตรวจไม่พบ ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับบางคน
 • การเข้าถึงการรักษาและการตรวจติดตาม: ในบางประเทศหรือพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงยาต้านไวรัสและการตรวจวัดปริมาณไวรัสอย่างสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องยาก ทำให้การรักษาสถานะ U=U เป็นไปได้ยาก
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ U=U: บางคนอาจเข้าใจผิดว่า U=U หมายถึงการหายขาดจากเอชไอวี ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะผู้ป่วยยังคงต้องรับประทานยาต้านไวรัสต่อไป
 • การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ: U=U ไม่ได้ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่น ซิฟิลิส หนองใน หรือไวรัสตับอักเสบ ดังนั้นการใช้ถุงยางอนามัยยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
 • การตีตราที่ยังคงมีอยู่: แม้ว่า U=U จะช่วยลดการตีตราได้มาก แต่ทัศนคติเชิงลบต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวียังคงมีอยู่ในสังคม ซึ่งต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง

อนาคตของ U=U

แนวคิด U=U ยังคงมีการพัฒนาและขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มในอนาคตดังนี้

 • การขยายการรับรู้ในวงกว้าง: คาดว่าในอนาคต ความรู้เรื่อง U=U จะแพร่หลายมากขึ้นในสังคม ช่วยลดการตีตราและส่งเสริมการเข้ารับการตรวจและรักษาเอชไอวี
 • การพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา: การวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสรูปแบบใหม่ เช่น ยาฉีดระยะยาว อาจช่วยให้การรักษาสถานะ U=U ทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต
 • การบูรณาการกับวิธีป้องกันอื่นๆ: U=U จะถูกใช้ร่วมกับวิธีป้องกันเอชไอวีอื่นๆ เช่น PrEP (ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ) เพื่อสร้างกลยุทธ์การป้องกันแบบองค์รวม
 • การปรับปรุงนโยบายและกฎหมาย: คาดว่าจะมีการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีให้สอดคล้องกับแนวคิด U=U มากขึ้น เช่น การยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดกับการไม่เปิดเผยสถานะเอชไอวีในกรณีที่มีปริมาณไวรัสต่ำจนตรวจไม่พบ
 • การวิจัยเพิ่มเติม: จะมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ U=U ในกลุ่มประชากรต่างๆ และในบริบทที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยในระยะยาว

U=U ในประเทศไทย

U=U ในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนแนวคิด U=U อย่างเต็มที่ โดยมีการดำเนินการดังนี้

 • การรับรองแนวคิด U=U: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับรองแนวคิด U=U อย่างเป็นทางการในปี 2019 โดยระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
 • การบรรจุ U=U ในแนวทางการรักษา: แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทยได้บรรจุแนวคิด U=U ไว้ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาเพื่อลดปริมาณไวรัสให้ต่ำจนตรวจไม่พบ
 • การรณรงค์ให้ความรู้: หน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยได้จัดทำสื่อและแคมเปญต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ U=U แก่ประชาชนทั่วไปและผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
 • การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา: ประเทศไทยมีนโยบายให้การรักษาเอชไอวีฟรีแก่ผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสามารถเข้าถึงการรักษาและรักษาสถานะ U=U ได้
 • การวิจัยและพัฒนา: สถาบันวิจัยด้านเอชไอวีในประเทศไทยมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ U=U อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนและขยายองค์ความรู้ในเรื่องนี้

U=U เป็นแนวคิดที่ปฏิวัติวงการการป้องกันและรักษาเอชไอวี โดยให้ความหวังและโอกาสใหม่แก่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในการมีชีวิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเผยแพร่ความรู้เรื่อง U=U อย่างถูกต้องและทั่วถึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการลดการตีตรา ส่งเสริมการเข้ารับการตรวจและรักษา และในท้ายที่สุดคือการยุติการแพร่ระบาดของเอชไอวี

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายของ U=U ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการสร้างความเข้าใจ ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษา และสนับสนุนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีให้สามารถรักษาสถานะ U=U ได้อย่างต่อเนื่อง

Source

ในฐานะประชาชนทั่วไป เราสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแนวคิด U=U ได้โดยการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ U=U อย่างถูกต้อง เผยแพร่ความรู้นี้ให้แก่คนรอบข้าง และร่วมกันสร้างสังคมที่เข้าใจและยอมรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราก้าวไปสู่โลกที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอชไอวี และในที่สุดคือการยุติการแพร่ระบาดของเอชไอวีอย่างยั่งยืน